Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 1. 2007

Karma

 je slovo, které v sankrstu znamená čin, konání.

 

 
Zákon karmy: 
Co vyzařujeme, to přitahujeme.

 Každý myšlenkový pochod vytváří energii, která ovlivňujeme kvalitu vyzařované energie, tím i své vztahy s lidmi, ať jsou jakkoli daleko od našeho působiště. Je to ve své podstatě telepatické předávání informací. Ještě mocnější vliv na druhé straně  má námi vyřčené slovo.

 Myšlenka je energie nesená subatomárními částicemi, schopná splnit záměr, který je jejím obsahem, i na velkou vzdálenost. Ovlivnit jiného člověka nebo nějaký děj, zvláště je-li nesena silným citem jako je láskou nebo nenávistí, není nic nereálného. Ba naopak. Naše činy, city a myšlenky jsou naplněny energiemi, které jsme sami vytvořili a které jsou součástí našeho energetického pole. Toto pole tvoří naši auru nebo-li biopole a teorie říká, že sahá až do vzdálenosti 7 metrů od nás. Je změřitelná, dá se vyfotografovat. Člověk se schopností vize ji vidí a dokáže určit její intenzitu. V okamžiku, kdy vysíláme k nějakému jednotlivci či skupině energii, vytvoříme si mezi námi energetické pole různé síly i různého rozměru. Z fyzikálního hlediska je energie nezničitelná, je možné ji změnit. Z praktickém životě to vypadá takto: pokud se něčím proviníme, někomu ublížíme, na někoho zanevřeme, karmický dluh se nevytvoří ihned. Nejdříve je zde tak zvaná karenční doba, kdy má člověk možnost svůj skutek napravit. Každá nálada, každá myšlenka se nám promítne do aury, která změní byť na zlomek sekundy svou barvu. Každá pozitivní či negativní myšlenka způsobí vznik nového pohybu energie, který bude mít karmický dopad. Následovně za myšlenkou obvykle přichází čin na který reaguje okolí a energie vyslaná od ostatních lidí se dostává do aury každého, kdo byl přítomný konkrétnímu okamžiku. Jak se změní barva aury, o tom rozhoduje momentální postoj každého jedince zvlášť a zároveň i karmický dopad si každý jedinec řídí svým myšlením i svými skutky. Skutkem je i vyřčené slovo, které nebylo uskutečněné, jenom jeho energie je slabší. Každé takové slovo má velkou sílu a tato intenzita se zesiluje fyzickým projevem.  A je potřeba s ním zacházet velmi citlivě ( proto platí: nikdy nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě). Pokud se provinilec snaží svou chybu napravit, změní se barva jeho aury a karmický dopad se zmírňuje. Do podvědomí klesá přesně taková informace, kterou jsme prožili a tím se vytváří energie pro karmický následek. Ke zpětnému dopadu nemusí dojít za našeho života, jemnější energie se vracejí dříve, silné a těžké později. Až i o několik životů. Náš pojem času je v těchto dimenzích zavádějící. Tyto informace jsou součástí paměti naší duše, kterou naše tělo i náš rozum vnímá jako kódy, jenž řídí naše životní kroky. V každém z dalších životů dostáváme šanci špatné kódy zmírnit, nejlépe je napravit. Pokud nejsme schopni kód pochopit, tak se to v praktickém životě projevuje tak, že se dostáváme do velmi podobných situací s dalšími a dalšími lidmi a řešíme s nimi stejné principy. V momentě, kdy u posledního člověka pochopíme, kde děláme chybu, změníme svou auru a tím i svůj postoj. Následovně na to se změní v podvědomí i náš kód. A karmický dopad se změní také.

Blanka Malá

P.S. Něco málo ze slovníku:

subatomární částice : původní označení částic menších než je atom