Jdi na obsah Jdi na menu
 


Minulé životy a současné vztahy

 

Před několika lety za mnou přišla dívka, bylo jí 27 let a potřebovala něco změnit ve svém životě. Dívenka jako víla,dokonale sladěné detajly v oblečení i obutí, lehký krok, jenom se vznášela nad zemí. Vše se jí hluboce dotýkalo, nedokázala žít v reálném světě a svou bolest dávala přečíst každému, kdo se jí podíval do očí. Vztah s partnerem byl plný nevyrovnaných scén, rodiče rozvedeni a otec se před dvěmi lety bez vážných důvodů odmlčel. Neměla rodinu, neměla děti, nemohla sehnat práci. S muži, se kterými se v životě potkávala, nemohla jít do manželství,protože v nich nenacházela  zodpovědnost, aby se mohli společně starat o potomky. A navíc v ní samotmé nebyla ta síla , která z křehké ženy udělá silnou bytost, jenž sama vychovává děti a dokáže s nimi nést všechny problémy.

 Prožitek minulého života

 

Návratem do minulého života, jsme společně zjistily, že ve svých 34 letech v roce 1870 byla velmi úspěšnou podnikatelkou ve Francii, maminkou malého chlapečka. Malovala návrhy šatů a měla svou vlastní výrobu modelů. Práce ji natolik pohltila, že neměla čas na svou rodinku a manžel byl se synem většinou sám. Žili v přepychu, ale podstatné jim chybělo. Čas pro sebe. Ona žila jenom pro svou práci. Byla velmi ambiciózní a silnou osobností, která si dokázala poradit s každou situací a s každým soupeřem. Jedním z nepříjemných konkurentů, se kterým v minulém životě neustále válčila, byl muž, kterého si ve své vlastní inkarnaci vybrala jako svého momentálního otce.

 

 V tomto životě se narodila ve znamení Panny, do vínku dostala úžasný cit pro detail, kombinační schopnosti a vysokou inteligenci. To vše si přinesla z minulého života. A proto ke mě přišla dokonale oblečená podle poslední módy, jenom ta dravost v očích nebyla. V minulém životě všechnu sílu vyčerpala. Dnes je to snivá duše, má strach ze všeho a všech, kteří by ji mohli klást jakékoli překážky. Nemá sílu bojovat.

 Co měla řešit v tomto životě? Vážit si všech, kteří k ní patří, které má ráda a mít na ně čas. Nepovyšovat materiální statky nad duchovní.

V momentě, kdy jsem se ponořila do minulého života s ní, jsem cítila, že si plně uvědomuje, kde dělala chyby a když  je změnila v dobrý pohyb událostí, změnily se i její pocity v tomto životě.

Co se odehrávalo po této terapii?

Za 14 dní mi volala a děkovala a začala povídat o změnách, které odblokace chyb z minulého života přinesly. Táta se najednou ozval a nabídl ji práci ve firmě, kde pracoval. Dále ji nabídl, že kdykoli bude potřebovat, může se na něho obrátit. Byla jako ve snách a plakala mi do telefonu štěstím, když mi dále říkala, že i v partnerském vztahu se vše posouvá k lepšímu.

 

Minulé životy a jejich vlivy 

 

 

Motto: Řekneš-li, co nemáš říkat, pak uslyšíš, co nemáš slyšet. Zákon akce a reakce, nebo-li

 

 

 

Jak to vlastně funguje?

Hluboko v našem podvědomí jsou ukryté prožitky, které si sebou přinášíme z minulých životů, jenom do nich nedokážeme nahlédnout a v okamžiku inkarnace v lůně matčině už podle nich reagujeme. Jsou jakýmsi kódem, nebo-li naprogramovaným vzorcem, který řídí kvalitu vyzařované energie kolem našeho těla, naše reakce, naše emoce, naše myšlení, náš život. Jde ve své podstatě o časovanou bombu, která se spouští v každém okamžiku, kdy jednáme bez rozumu a nesprávně. Tyto kódy vědomě či nevědomky vylepšujeme či kazíme svým myšlením, chováním, vzděláním. Jinak se tomu říká karmická vyrovnávání.

Všechny vztahy, kterými v tomto bytí procházíme, mají svůj základ v minulých životech. V každém životě máme něco pochopit, co jsme v předchozím nedořešili. Pochopením a narovnáním chyb z minulosti dochází k přeměně kódu a zároveň energie, kterou vyzařujeme a také kterou kolem sebe šíříme až do vzdálenosti několika metrů. To vnímá naše okolí a podle toho i reaguje.Z toho plyne i motto: pokud chceš, aby se k tobě okolí (přítel(kyně), kolegové atd.) chovalo lépe, začni změnou u sebe.

 

 

Příběh ze života

 

 

 

 

 Názorný příklad: dvě ženy a obě prožívají stejnou situaci: jejich dítě mělo v noci bolesti a horečku a obě jsou nevyspalé. V noci každá volala lékaře, který nasadil léky a stav se do rána stabilizoval. Dítě je v dobrých rukách zodpovědné babičky a přitom každá žena bude vyzařovat jinou energii a jinak se chovat.

O té první si budete myslet : ta září štěstím, určitě potkala novýho chlapa! A o té druhé: ta zas měla pernou noc, kouká jako deset čertů. Radši se ji vyhnu! Jak je to možné?

Vždyť u obou se vlastně už nic neděje a jsme ve třetím tisíciletí, máme komunikační techniku, o stavu svého dítěte se můžeme neustále informovat.. Není čeho se bát! Ale ve skutečnosti se každá žena bude chovat úplně jinak, protože každou bude řídit jiný vzorec chování.

 

Ženě, které v minulém životě zemřelo dítě, bude celý den před očima probíhat hrůzostrašný obrázek, jak se jejímu drobečku zvedá horečka, jak babička nezareaguje včas, lékař bude mít svůj špatný den a nerozpozná diagnózu a jak dítě  umírá.

 

Druhá maminka, která nemá z minulosti takovouto zkušenost, bude vymýšlet, co dobrého přinese svému miláčkovi a ustarané babičce, aby jim i sobě udělala radost. Obě ženy mají probdělou noc za sebou a každou bude její okolí vnímat jinak. Díky tomu bude mít i každá úplně jiný život.

 
Každé slovo má velkou sílu

 

Motto: Jedno sousto může udělat velkou radost, zato jedno slovo může nadělat spoustu zla.

A proč?

 

Zákon karmy:

 

Co vyzařujeme, to přitahujeme.

 

  

Každý myšlenkový pochod vytváří energii, která ovlivňujeme kvalitu vyzařované energie, tím  své vztahy s lidmi, ať jsou jakkoli daleko od našeho působiště. Je to ve své podstatě telepatické předávání informací. Ještě mocnější vliv na druhé straně  má námi vyřčené slovo.

 

Ovlivnit člověka či děj není nic tak nereálného. O co větší je náš cit, se kterým na člověka myslíme jako je velká láska či nenávist, o to je efekt intenzivnější. Málokdo z nás si uvědomuje, jakou sílu v sobě má a s jakou silou přání vysílá. A nikdo, kdo vysílá negativní myšlenky, nepočítá s návratností. První žena bude mít neustále přehnaný úzkostlivý strach o své dítěk a zároveň problémy v partnerském životě. Protože kterého manžela bude bavit neustále poslouchat nářky  vyděšené pesimistické ženy . Zodpovědný muž nebude mít snahu odejít od rodiny, ale bude hledat nějaké odreagování podle svých možností, jiný si najde pohodovější partnerku a odejde. V obou případech bude tato žena velmi nešťastná. Odblokace by ji pozměnila kód, který řídí její reakce v krizových okamžicích a tím i energii, jenž vyzařuje. A samozřejmě by zaznamenala velmi zásadní změny ve svém životě. Druhá žena bude mít v sobě více pozitivní energie, kterou bude rozdávat v každém okamžiku kolem sebe. Okolí ji bude vnímat jako ženu činu s úsměvem na tváři a její život bude mít klidnější charakter.

 

 

 

Co to Karma je?

 

 

 

Je to etický zákon příčin a důsledků.

 

 

Již v dávných dobách bylo dle východní filozofie převtělování klíčem k rozluštění nejobtížnějších hádanek lidského života. Podle učení starých mudrců je člověk obdařen nesmtrtelným duchem, který se pobytem na zemi neustále učí. Do těla vchází v lůně matčině mezi 6. až 8. týdnem po oplození vajíčka a z těla odchází mezi 2. až 7. dnem po smrti. Ti, kteří zemřeli násilnou smrtí sebeublížením se z těla dostávají později a nesou si sebou karmické zatížení. Ve výjimečných případech jsem se setkala i s tělem starého člověka, kdy tělo bylo už téměř bez duše, ale přezto ještě žilo. Bývá to několik týdnů, možná i měsíců před skonem,

 

 

 

 Celý vesmír je jedna nepřetržitá činnost řízená neměnným zákonem spravedlnosti. To je energie o určité kvalitě. Podle učení hindské náboženské filosofie představuje vesmír činnost, která vychází z jedinného zdroje. Každý tento zdroj nazývá svým způsobem. Pro někoho je Bohem či Manituem, Budhou….. názvů je hodně, energie dokonalé kvality je jenom jedna. Vše má svou duši, jenom ne vždy ji vidíme a chápeme. Pídila jsem se po tom, co to vlastně slovo karma znamená. V sanskrtu znamená slovo karma činnost. Být a konat je podle teorie totéž.Myšlenka je energie nesená částicemi, schopná splnit záměr, který je jejím obsahem, i na velkou vzdálenost. Ovlivnit jiného člověka nebo nějaký děj, zvláště je-li nesena silným citem jako je láskou nebo nenávistí, není nic nereálného. Ba naopak. Naše činy, city a myšlenky jsou naplněny energiemi, které jsou kombinací energie z minulých životů a následovně jak  si ji sami upravujeme svým myšlením, vzděláním, chováním  a které jsou součástí našeho energetického pole. Toto pole tvoří naši auru nebo-li biopole a teorie říká, že sahá až do vzdálenosti 7 metrů od nás. Je změřitelná, dá se vyfotografovat. Člověk se schopností vize ji vidí a dokáže určit její intenzitu. V okamžiku, kdy vysíláme k nějakému jednotlivci či skupině energii, vytvoříme si mezi námi energetické pole různé síly i různého rozměru. Z fyzikálního hlediska je energie nezničitelná,ale je možné ji změnit. Z praktickém životě to vypadá takto: pokud se něčím proviníme, někomu ublížíme, na někoho zanevřeme, karmický dluh se nevytvoří ihned. Nejdříve je zde tak zvaná karenční doba, kdy má člověk možnost svůj skutek napravit. Každá nálada, každá myšlenka se nám promítne do aury, která změní byť na zlomek sekundy svou barvu. Každá pozitivní či negativní myšlenka způsobí vznik nového pohybu energie, který bude mít karmický dopad. Následovně za myšlenkou obvykle přichází čin na který reaguje okolí a energie vyslaná od ostatních lidí se dostává do aury každého, kdo byl přítomný konkrétnímu okamžiku. Jak se změní barva aury, o tom rozhoduje momentální postoj každého jedince zvlášť a zároveň i karmický dopad si každý jedinec řídí svým myšlením i svými skutky. Skutkem je i vyřčené slovo, které nebylo uskutečněné. Každé slovo má velkou sílu a je potřeba s ním zacházet velmi citlivě. Pokud se provinilec snaží svou chybu napravit, změní se barva jeho aury a karmický dopad se zmírňuje. Do podvědomí klesá přesně taková informace, kterou jsme prožili a tím se vytváří energie pro karmický následek. Ke zpětnému dopadu nemusí dojít za našeho života, jemnější energie se vracejí dříve, silné a těžké později. Až i o několik životů. Náš pojem času je v těchto dimenzích zavádějící. Tyto informace jsou součástí paměti naší duše, kterou naše tělo i náš rozum vnímá jako kódy, které řídí naše životní kroky. V každém z dalších životů dostáváme šanci špatné kódy zmírnit, nejlépe je napravit. Pokud nejsme schopni kód pochopit, tak se to v praktickém životě projevuje tak, že se dostáváme do velmi podobných situací s dalšími a dalšími lidmi a řešíme s nimi stejné principy. V momentě, kdy u posledního člověka pochopíme, kde děláme chybu, změníme svou auru a tím i svůj postoj. Následovně na to se změní v podvědomí i náš kód. A karmický dopad se změní také.

Vaše Blanka

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

V převtělování o kterém píšete NEVĚŘÍM!!!

(Vindic, 12. 12. 2010 20:32)

Přečetl jsem si část vašich odpovědí
ale protože jsem věřící křesťan tak
samozřejmě že v převtělování nevěřím.
Jsem přesvědčen, že každý člověk je
složen ze tří zákl.částí těla, duše a ducha
přičemž hodně lidí mezi 2a3 nerozlišuje.
Podle naší víry a skutků z ní plynoucí
se (dobrovolně) rozhodujeme kde budeme
na věčnosti. "Hledejte a naleznete, tlučte
a bude vám otevřeno" řekl Ježíš a to je
pro mě důležitější než co říkají lidé (vč.vás).
KC

myšlenky

(Ivana, 2. 10. 2008 15:47)

Milá paní Blanko.Se vším o čem píšete naprosto souhlasím.Je nádherné VĚŘIT a milovat,krásně se mi žije v tom našem hmotném světě.O myšlence,že je hmotná,jsem se dočetla ve Zvonících cedrech od Vladimíra Megreho (vydal 8 knih). Od té doby se snažím myslet jen pozitivně a hlavně správně ve chvílích,kdy například děti jedou někam autem,a já bych měla o ně strach.Proto si vždy představuji okolo jejich auta nádhernou záři,která je vlastně mojí láskou,a ta je uchrání od nebezpečí.Už se mi to podařilo naučit i mojí maminku,která vždy šílela,kamkoliv jsme někdo,koho miluje,odjížděli.Přála bych všem lidem,aby se toto zkusili naučit,je to nesmírně uklidňující.Moc se mi vaše stránky líbí a přeji vám ze srdce lásku,radost a štěstí ve vašem životě.S úctou Ivana

děti

(Blanka, 19. 4. 2008 20:50)

moc se mi vaše povídání líbí, to jak píšete o představách jak je dítě nemocné a umírá jsem se úplně viděla, mám dva syny a od té doby co se mi narodili, mám různé strašné představy o tom , že se jim stane něco strašného, i ve snech jsem viděla mého syna jak spadl z mostu a zabil se ale i kdyz jsem nba něj volala ať stojí, stejně skočil a já se v té chvíli probudila, po takových to snech jsem celý den úplně nepoužitelná a vyčerpaná, vlastně jsem takto ve svých snech pochovala už snad všechny příbuzné,jsou to ale jen sny, ale v reálném světě se mi myšlenky někdy dostanou do takových sfér, že se až hrozím, na co pomýšlím, pak mám strach, že když na to myslím, mohla bych to přivolat a tak je to pořád dokola a nevím jak z toho kruhu ven. Manžel mi říká že nad vším moc přemýšlím a pak z toho blbnu, ale nedělám to úmyslně, jen když jsem si četla vaše povídání, sama sebe se pak ptám, co se mi tedy muselo stát v minulém životě, že mě stíhají černé myšlenky, jestli na mě budete mít náladu, tady je moje adresa na případnou odpověď- bmrackova@seznam.cz

věřím v reinkarnaci

(Denisa, 21. 11. 2007 11:39)

je to velice zajímavé a poutavé čtení . Vtomto článku vidím i své problémy , jen nevím jak snimi naložit :-)