Jdi na obsah Jdi na menu
 


Numerologie

Základy numerologie

čísla kolem nás a naše pocity a potřeby v nás.

 

Čísla nás obklopují na každém kroku. Není obor, který nepotřebuje určité posloupné vyjádření, není okamžik, kdy bychom nepotřebovali vědět, kolik je hodin. Máme pocit, že život čísel je něčím absolutně samozřejmým  a ač v nás vzbuzuje jisté emoce, nepřisuzujeme mu žádnou důležitost.

Dějiny čísel jsou velmi úzce spjaty s dějinami člověka, s jeho kulturou, s jeho náboženstvím. Když člověk přemýšlí i sobě, o druhých, když skoumá detajly a pokouší se rozpoznat souvislosti, tehdy je pozorný k tajuplým řádům, které lze vnímat všude.

Krása člověka či květiny je vnímána podle jakési stupnice daného řádu, i když každý vnímá svým citem všeobecný řád po svém. Proto mohlo vzniknout i rčení: ,, co člověk, to názor“. Každý z nás přijímá  sílu stejné informace z okolí jinak a proto aby byla rozlišovací stupnice srozumitelná i pro širší okruh lidí, musela se k jednotlivým symbolům přidat určitá charakteristika.

V řecké  Antice to byl Pythagoras a jeho žáci, kdo na číslech vystavěli celý systém výkladu světa. Podle jejich pojetí bylo číslo podstatou a jádrem mnoha věcí. Podle mého názoru to byl symbol zastupující určitou sílu, magickou moc, kterou zajali do čísla a potom mohli  dojít k neuvěřitelným výkladům a závěrům. Museli cítit rozlišnost energií a vibrací jednotlivých čísel a protože to byla skupinka, která měla společný cíl, každý zvlášť svým osobitým vnímáním přispěl k nesmrtelné myšlence. A i kdyby byly vymyšleny jakékoli jiné symboly, princip síly každého čísla zvlášť, za kterým by se schovávala určitá posloupnost, by byl zachován. Základem těchto symbolů je věda zvaná Numerologie.  

Sestavení numerologické mřížky

3

6

9

2

5

8

1

4

7

 

Síla v číslech

V numerologii se řídíme číslicemi, které se objevují v datumu narození, astrologie ke svému výkladu potřebuje další údaje a tím jsou místo a hodinu včetně minuty zrození.

Principem numerologie je sčítání čísel, které jdou v datumu posloupně za sebou.

Dalším způsobem výkladu je numerologická mřížka.